نصب و راه اندازي نرم افزار آزمونهاي استخدامي

نرم افزار آزمون استخدامي جهت مديريت و برگزاري آزمونهاي چندگزينه اي در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود با موفقيت نصب گرديد.

توسط اين نرم‌افزار ‏مراحل ثبت‌نام و صدور كارت آزمون تا تصحيح مكانيزه پاسخنامه، رتبه‌بندي و توليد كارنامه نهايي و ساير گزارش‌هاي مورد نياز به راحتي قابل انجام است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود می باشد