قابل توجه کاربران اینترنت دانشگاه

  ترافیک اختصاص شده برای هریک از دانشجویان روزانه 500مگابایت می باشد.

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود می باشد